Powered by Netkernel

Bodemclassificatie - Booronderzoek

identifier http://opendata.stelselcatalogus.nl/bro/id/begrip/Bodemclassificatie_-_Booronderzoek
type Begrip
registratie Basisregistratie Ondergrond
definitie De karakteristiek van de bodem volgens de systematiek van de standaardpuntencode.
definition De karakteristiek van de bodem volgens de systematiek van de standaardpuntencode.
toelichting Het begrip bodem wordt hier gebuikt in engere zin voor het interval tussen maaiveld en 120 cm diepte. De standaardpuntencode is ontwikkeld voor bodemgeografisch onderzoek in Nederland. Het is een uit letters en cijfers opgebouwde code waarin de voor bodemkundigen relevante aspecten van een bodem worden samengevat. Sommige aspecten gelden voor alle soorten bodems, andere zijn specifiek voor een bepaalde categorie bodems. De variabiliteit van de bodem in Nederland is zo groot dat de code tienduizenden verschillende waarden kent. Voor de bodemkundige is het voldoende de code te kennen, maar voor de niet-deskundige heeft dat gegeven geen betekenis. Om de informatie die in de standaardpuntencode opgesloten ligt beter te ontsluiten voor niet-specialisten, is de informatie-inhoud vertaald naar gegevens die een meer algemeen begrijpelijke waarde hebben. In de codelijsten die bij de gegevens horen is steeds een verwijzing naar de waarde in de standaardpuntencode opgenomen. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de Handleiding bodemgeografisch onderzoek (1995), uitgegeven door DLO Staring Centrum als technisch document 19A. De classificatie is gebaseerd op het boorprofiel en sluit aanvullende observaties gedaan op de locatie van onderzoek in.
populatie
herkomst
eigenaar
kwaliteit
authentiek
relaties Bijzonderheid onderin - Booronderzoek
Bodemclassificatie - Booronderzoek
related Bijzonderheid onderin - Booronderzoek
Bodemclassificatie - Booronderzoek
wetgeving
gebruiksvoorwaarden
toegankelijkheid
attribuut Afwijkend grondwaterregime
Bijzonderheid bovenin
Bijzonderheid locatie
Bodemklasse
Codegroep
Grondwatertrap
Kalkverloopklasse
Ondergrond duinvaaggrond
Ondergrond veen
Profielverloop
Standaardpuntencode
Textuurklasse
Veenklasse
Veenondergrens
Vergravingsklasse
skos:broadMatch
skos:inScheme concepten/termen gebruikt in BRO
dcterms:isPartOf dataset van BRO