Powered by Netkernel

Booronderzoek (entiteit)

identifier http://opendata.stelselcatalogus.nl/bro/id/begrip/Booronderzoek_entiteit
type Begrip
registratie Basisregistratie Ondergrond
definitie De gegevens die het booronderzoek identificeren en inzicht geven in de geschiedenis van het object voorafgaand aan opname in de registratie ondergrond.
definition De gegevens die het booronderzoek identificeren en inzicht geven in de geschiedenis van het object voorafgaand aan opname in de registratie ondergrond.
toelichting
populatie
herkomst
eigenaar
kwaliteit
authentiek
relaties Registratiegeschiedenis - Booronderzoek
Boring - Booronderzoek
Booronderzoek (registratieobject)
Gestandaardiseerde locatie - Booronderzoek
Aangeleverde locatie - Booronderzoek
Boormonsterbeschrijving - Booronderzoek
Aangeleverde verticale positie - Booronderzoek
Terreintoestand - Booronderzoek
related Terreintoestand - Booronderzoek
Gestandaardiseerde locatie - Booronderzoek
Aangeleverde verticale positie - Booronderzoek
Booronderzoek (registratieobject)
Boring - Booronderzoek
Aangeleverde locatie - Booronderzoek
Boormonsterbeschrijving - Booronderzoek
Registratiegeschiedenis - Booronderzoek
wetgeving
gebruiksvoorwaarden
toegankelijkheid
attribuut BRO-ID
Boorgat bemeten
Boormonsters beschreven
Boormonsters geanalyseerd
Boormonsters gefotografeerd
Bronhouder
Dataleverancier
Kader aanlevering
Kader inwinning
Kwaliteitsregime
Object-ID bronhouder
Rapportagedatum onderzoek
Strooisellaag beschreven
Terreintoestand bepaald
Uitvoerder onderzoek
Vakgebied
skos:broadMatch
skos:inScheme concepten/termen gebruikt in BRO
dcterms:isPartOf dataset van BRO