Powered by Netkernel

Onvolledige fractiespecificatie - Booronderzoek

identifier http://opendata.stelselcatalogus.nl/bro/id/begrip/Onvolledige_fractiespecificatie_-_Booronderzoek
type Begrip
registratie Basisregistratie Ondergrond
definitie Een niet volledige beschrijving van de samenstelling van de grond.
definition Een niet volledige beschrijving van de samenstelling van de grond.
toelichting In de jaren vóór 2010 heeft Wageningen Environmental Research de fractieverdeling niet systematisch vastgelegd. In aanvulling op de bodemkundige naam van de grondsoort werd alleen de relatieve hoeveelheid vastgelegd van de fracties die voor de bodemkundige relevant waren. Welke fracties dat waren hing af van de grondsoort en de geologische context. Zo werd van veen het organische stofgehalte vastgelegd en van löss het siltgehalte. De beschikbare gegevens zijn in de basisregistratie ondergrond opgenomen om verlies van informatie te voorkomen. Vanwege dat uitzonderlijke karakter, zijn de gegevens niet authentiek.
populatie
herkomst
eigenaar
kwaliteit
authentiek
relaties Onvolledige fractiespecificatie - Booronderzoek
related Onvolledige fractiespecificatie - Booronderzoek
wetgeving
gebruiksvoorwaarden
toegankelijkheid
attribuut Lutumgehalte
Organische stofgehalte
Siltgehalte
Zandgehalte
skos:broadMatch
skos:inScheme concepten/termen gebruikt in BRO
dcterms:isPartOf dataset van BRO