Powered by Netkernel

NITG-code

identifier http://opendata.stelselcatalogus.nl/bro/id/gegevenselement/NITG-code-Grondwatermonitoringput_entiteit
type Gegevenselement
registratie Basisregistratie Ondergrond
definitie De identificatie die de put in de registratie DINO had.
definition De identificatie die de put in de registratie DINO had.
toelichting Het NITG-nummer is de algemeen gebruikte identificatie die een put voor invoering van de basisregisitratie ondergrond had. De eerste letter is een B, dan volgt het nummer van het kaartblad waarop de locatie ligt gevolgd door de letter die het kaartblad nader specificeert, en dan een volgnummer voor de locatie op het kaartblad. De gebruikte kaartbladindeling is die van de Topografische Kaart van Nederland 1:25.000, versie 1961. De NITG-code kan gelijk zijn aan het object-ID bronhouder. Anders dan het object-ID bronhouder wordt de NITG-code standaard uitgeleverd.
populatie
herkomst
eigenaar
kwaliteit
authentiek ja
relaties
related
wetgeving
gebruiksvoorwaarden
toegankelijkheid
attribuut van Grondwatermonitoringput (entiteit)
skos:broadMatch
skos:inScheme
dcterms:isPartOf dataset van BRO