Powered by Netkernel

Nationaliteit persoon

identifier http://opendata.stelselcatalogus.nl/brp/id/gegevenselement/Nationaliteit_persoon-Natuurlijk_persoon
type Gegevenselement
registratie Basisregistratie Personen
definition Een code, opgenomen in de Nationaliteitentabel die de nationaliteit aangeeft die de persoon bezit.
toelichting Bij een persoon die niet de Nederlandse nationaliteit bezit, kunnen meerdere nationaliteiten voorkomen.
populatie Personen die in Nederland verblijven of verbleven hebben dan wel als niet-ingezetene zijn ingeschreven.
herkomst Brondocumenten.
eigenaar Gemeente van inschrijving dan wel de minister van BZK
kwaliteit Administratief 99% correct.
authentiek ja
related Adres buitenland
Briefadres in Nederland
Buitenland
Kind
Ouder
Partner
Woonadres in Nederland
Woonland
wetgeving Wet BRP
gebruiksvoorwaarden Voor het gebruik van dit gegevenselement dient men over een autorisatiebesluit te beschikken. Voor meer info zie: <a href="http://www.bprbzk.nl/BRP/Basisregistratie_Personen/Gegevensverstrekking_uit_de_BRP">Gegevensverstrekking uit de BRP</a>.
toegankelijkheid Autorisatie
attribuut van Natuurlijk persoon
skos:broadMatch
skos:inScheme
dcterms:isPartOf dataset van BRP