Powered by Netkernel

dataset van BRK

Properties

identifier http://opendata.stelselcatalogus.nl/id/dataset/brk
contactPoint https://zakelijk.kadaster.nl/klantenservice
dct:description Deze dataset bevat informatie van BRK
dct:identifier http://opendata.stelselcatalogus.nl/id/dataset/brk
dct:issued 2020-02-13T10:40:05.723+01:00
dct:language http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD
dct:modified 2020-02-13T10:40:05.723+01:00
dct:title dataset van registratie BRK
def:aanleverdatum 2019-11-25T00:00:00+02:00
def:structureVersion 1.0
def:translatorVersion 1.10
foaf:page www.kadaster.nl/imkad
j.0:version 1.1
keyword eigendom
keyword hypotheek
keyword rechthebbende
keyword beslag
landingPage https://mijn.kadaster.nl/security/login
overheid:authority Kadaster
owl:versionInfo 1.1
rdfs:label dataset van BRK
skos:prefLabel dataset van BRK

Relaties (uitgaand)

dct:accrualPeriodicity
http://purl.org/cld/freq/continuous
dct:publisher
Basisregistratie Kadaster
dct:spatial
http://sws.geonames.org/2750405
dct:type
http://purl.org/dc/dcmitype/Dataset
distribution
http://opendata.stelselcatalogus.nl/id/dataset/brk/distribution
rdf:type
http://www.w3.org/ns/dcat#Dataset

Relaties (inkomend)

dct:isPartOf Aantekening
AdresBuitenland
AdresLocatie
AdresseerbaarObject
Appartementsrecht
AppartementsrechtSplitsing
BSN
GeregistreerdPersoon
GezamenlijkAandeel
HoofdSplitsing
Identificatie
KadasterVerzoek
Kadasterstuk
KadastraalObject
KadastraleGrens
KvKNummer
Landinrichtingsrente
Leidingnetwerk
Ligplaats
Mandeligheid
NaamOpenbaarRegister
NatuurlijkPersoon
NietNatuurlijkPersoon
NummerAanduiding
Objectlocatie
ObjectlocatieBinnenland
ObjectlocatieBuitenland
Ondersplitsing
Ondertekenaar
OnroerendeZaak
OpenbareRuimte
Perceel
Persoon
PostbusLocatie
RSIN
Rechtspersoon
Stuk
Stukdeel
Tenaamstelling
TerInschrijvingAangebodenStuk
Verblijfsobject
Woonplaats
ZakelijkRecht
Zekerheidsstelling
ZekerheidsstellingHypothecair
ZekerheidsstellingInzakeBeslag
aandeel
aandeel
aandeelInBetrokkenRecht
aanduidingNaamgebruik
aard
aard
aard
aard
aard
aard
aard
aardCultuurBebouwd
aardCultuurOnbebouwd
acgIdentificatie
adellijkeTitelOfPredikaat
adres
bedragTransactiesomLevering
bedragVorderingsbeslag
bedragZekerheidsstellingHypotheek
begrenzing
begrenzing
begrenzingDienendErf
begrenzingHeersendErf
begrenzingPerceel
beschikkingsbevoegdheid
betreftGedeelteVanPerceel
betreftGedeelteVanPerceel
betrokkenRecht
bewaardersverklaring
breedteNetwerkstrook
burgerlijkeStaatTenTijdeVanVerkrijging
datumOntbinding
datumOverlijden
datumSluiting
deelEnNummer
einddatum
einddatumRecht
geboortedatum
geboorteland
geboorteplaats
gedeeltelijkeBezwaringOudObject
geslachtsnaam
geslachtsnaam
grenslijn
hartlijn
heeftAlsEquivalentieVerklaarder
heeftRedenVerzoek
huisletter
huisnummer
huisnummertoevoeging
identificatie
identificatie
identificatie
identificatie
identificatie
identificatie
identificatie
identificatie
identificatie
identificatie
identificatie
identificatie
identificatie
identificatie
identificatie
identificatie
identificatie
identificatie
identificatie
inOnderzoek
inOnderzoek
inOnderzoek
inOnderzoek
inOnderzoek
indicatieAfschermingPersoonsgegevens
indicatieCorrectie
indicatieGeheim
indicatieNietToonbareDiakriet
indicatieOorspronkelijkObject
indicatieOverleden
isOpgemaaktDoor
kadastraleAanduiding
kadastraleGrootte
koopsom
landWaarnaarVertrokken
landinrichtingsrente
naam
naamKavelruil
naamPartner
nummerAanduidingStatus
omschrijving
omschrijving
omschrijving
omschrijvingGekozenWoonplaats
omschrijvingKadastraleObjecten
omschrijvingOnderzoekErfdienstbaarheden
omschrijvingTopografischeMutatie
openbareRuimteNaam
perceelnummerRotatie
perceelnummerVerschuiving
plaatscoordinaten
postbusnummer
postcode
rechtsvorm
redenDoorhalingTeboekstelling
regio
soortGrootte
standplaats
statusStukOR
statutaireZetel
tijdstipAanbieding
tijdstipOndertekening
toelichtingBewaarder
toelichtingBewaarder
toelichtingBewaarder
toelichtingBewaarder
toestandsdatumOnderzoekErfdienstbaarheden
type
verklaringInzakeDerdenBescherming
verkregenNamensSamenwerkingsverband
voornamen
voornamen
voorvoegsels
voorvoegselsgeslachtsnaam
woonplaatsNaam
woonplaatsNaam