Powered by Netkernel

Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Properties

identifier http://opendata.stelselcatalogus.nl/id/registratie/BAG
def:toelichting De Basisregistratie Adressen kan worden beschouwd als een overzichtstabel van alle officiële adressen die binnen de Nederlandse overheid (mogen) worden gebruikt. Op deze wijze kunnen ook knelpunten bij het koppelen van registraties worden voorkomen die het gevolg zijn van de schrijfwijze. In de Basisregistratie Adressen worden drie objecten geregistreerd die gezamenlijk een adres vormen: Woonplaats, Nummeraanduiding, Openbare ruimte. Adressen worden daarbij aangemerkt als een vereenvoudigde officiële naamgeving van een beperkt aantal objecten. Officiële adressen kunnen alleen worden toegekend aan de drie adresseerbare objectypen: Verblijfsobject, Ligplaats en Standplaats. In de Basisregistratie Gebouwen worden alle met "gebouwen" samenhangende objecten geregistreerd. De registratie is dus een objectenregistratie. Dit betekent dat in de registratie bepaalde objecten concreet worden afgebakend en van een unieke aanduiding voorzien. Het zijn deze objecten waaraan vervolgens de te registreren gegevens worden gekoppeld. In de Basisregistratie Gebouwen worden daarbij vier objecten onderscheiden: Pand, Verblijfsobject, Ligplaats en Standplaats.
rdfs:label Basisregistratie Adressen en Gebouwen
skos:altLabel BAG
skos:prefLabel Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Relaties (uitgaand)

dct:isPartOf
http://opendata.stelselcatalogus.nl/id/dataset/sc
def:datasetRelatie
dataset van BAG
def:referentieWetgeving
Besluit basisregistratie adressen en gebouwen
Wet basisregistratie adressen en gebouwen
foaf:homepage
https://zakelijk.kadaster.nl/bag
foaf:page
https://imbag.github.io/praktijkhandleiding/
rdf:type
Basisregistratie

Relaties (inkomend)

def:basisregistratie Adres
Adresseerbaar object
Documentdatum
Documentdatum
Documentdatum
Documentdatum
Documentdatum
Documentdatum
Documentdatum
Documentnummer
Documentnummer
Documentnummer
Documentnummer
Documentnummer
Documentnummer
Documentnummer
Gebruiksdoel
Geconstateerd
Geconstateerd
Geconstateerd
Geconstateerd
Geconstateerd
Geconstateerd
Geconstateerd
Geometrie
Geometrie
Geometrie
Geometrie
Geometrie
Heeft als hoofdadres
Heeft als nevenadres
Huisletter
Huisnummer
Huisnummertoevoeging
Identificatie
Identificatie
Identificatie
Identificatie
Identificatie
Identificatie
Identificatie
Ligplaats
Naam
Naam
Nummeraanduiding
Oorspronkelijk bouwjaar
Openbare ruimte
Oppervlakte
Pand
Postcode
Relatie: ligt aan gerelateerde openbare ruimte
Relatie: ligt in gerelateerde woonplaats
Relatie: ligt in gerelateerde woonplaats
Relatie: maakt deel uit van gerelateerd pand
Standplaats
Status
Status
Status
Status
Status
Status
Status
Type
Type adresseerbaar object
Verblijfsobject
Woonplaats
dct:publisher concepten/termen gebruikt in BAG
dataset van BAG