Powered by Netkernel

Basisregistratie Grootschalige Topografie

Properties

identifier http://opendata.stelselcatalogus.nl/id/registratie/BGT
def:toelichting De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een digitale kaart van Nederland waarop gebouwen, wegen, waterlopen, terreinen en spoorlijnen eenduidig zijn vastgelegd. De kaart is op 20 centimeter nauwkeurig en bevat veel details, zoals je die in de werkelijkheid ook ziet. Denk aan bomen, wegen, gebouwen, kortom: de inrichting van de fysieke omgeving.
rdfs:label Basisregistratie Grootschalige Topografie
skos:altLabel BGT
skos:prefLabel Basisregistratie Grootschalige Topografie

Relaties (uitgaand)

dct:isPartOf
http://opendata.stelselcatalogus.nl/id/dataset/sc
def:datasetRelatie
dataset van BGT
def:referentieWetgeving
Wet basisregistratie grootschalige topografie
foaf:homepage
https://www.digitaleoverheid.nl/dossiers/bgt/
rdf:type
Basisregistratie

Relaties (inkomend)

def:basisregistratie Begroeid terreindeel
Functioneel gebied
Kunstwerkdeel
Onbegroeid terreindeel
Ondersteunend waterdeel
Ondersteunend wegdeel
Ongeclassificeerd object
Overbruggingsdeel
Overig bouwwerk
Pand
Plaatsbepalingspunt
Scheiding
Spoor
Tunneldeel
Waterdeel
Wegdeel
dct:publisher concepten/termen gebruikt in BGT
dataset van BGT