Powered by Netkernel

Basisregistratie Ondergrond

Properties

identifier http://opendata.stelselcatalogus.nl/id/registratie/BRO
def:toelichting De Basisregistratie Ondergrond (BRO) is een centrale registratie met publieke gegevens over de Nederlandse ondergrond. Overheden leggen voor dezelfde objecten dezelfde, betrouwbare, algemene gegevens vast. Vanuit één centrale digitale plek, de landelijke voorziening, kunnen gebruikers gegevens opvragen voor informatie over bodem en ondergrond.
rdfs:label Basisregistratie Ondergrond
skos:altLabel BRO
skos:prefLabel Basisregistratie Ondergrond

Relaties (uitgaand)

dct:isPartOf
http://opendata.stelselcatalogus.nl/id/dataset/sc
def:datasetRelatie
dataset van BRO
def:referentieWetgeving
Wet basisregistratie ondergrond
foaf:homepage
http://basisregistratieondergrond.nl/
foaf:page
http://basisregistratieondergrond.nl/
rdf:type
Basisregistratie

Relaties (inkomend)

def:basisregistratie Aangeleverde locatie - Booronderzoek
Aangeleverde locatie - Geotechnisch sondeeronderzoek
Aangeleverde locatie - Grondwatermonitoringput
Aangeleverde verticale positie - Booronderzoek
Aangeleverde verticale positie - Geotechnisch sondeeronderzoek
Aangeleverde verticale positie - Grondwatermonitoringput
Aantal geo-ohmkabels
Aantal laagcomponenten
Aantal monitoringbuizen
Aanvullend onderzoek - Geotechnisch sondeeronderzoek
Aanvullend onderzoek uitgevoerd
Aanvulmateriaal buis
Aanvulmateriaal elektrode
Afstand conus tot midden kleefmantel
Afwijkend grondwaterregime
Afzettingskarakteristiek
Antropogeen
BRO-ID
BRO-ID
BRO-ID
Begindiepte
Begindiepte
Begindiepte
Begindiepte
Bepaalde parameters - Geotechnisch sondeeronderzoek
Beschermconstructie
Beschrijflocatie
Beschrijfmethode
Beschrijving
Bewerking - Geotechnisch sondeeronderzoek
Bewerking onderbrekingen uitgevoerd
Bewortelbare diepte
Bewortelbare diepte bereikt
Bijzonderheid
Bijzonderheid bovenin
Bijzonderheid locatie
Bijzonderheid onderin - Booronderzoek
Bodemclassificatie - Booronderzoek
Bodemklasse
Bodemkundige grondsoortnaam
Bodemlaag - Booronderzoek
Boorapparaat - Booronderzoek
Boordiameter
Boorgat bemeten
Boormonsterbeschrijving - Booronderzoek
Boormonsters beschreven
Boormonsters geanalyseerd
Boormonsters gefotografeerd
Boornorm
Booronderzoek (entiteit)
Booronderzoek (registratieobject)
Boorprocedure - Booronderzoek
Boorprofiel - Booronderzoek
Boorspoeling
Boortype
Boring - Booronderzoek
Bovengrens
Bovengrens
Bovengrens
Bovengrens
Bovengrens
Bronhouder
Bronhouder
Bronhouder
Buis in gebruik
Buisdeel ingeplaatst
Buismateriaal
Buisnummer
Buisstatus
Buistype
Codegroep
Conusdiameter
Conuspenetratietest - Geotechnisch sondeeronderzoek
Conuspenetratietest resultaat - Geotechnisch sondeeronderzoek
Conustype
Conusweerstand
Conusweerstand
Conusweerstand
Conusweerstand achteraf
Conusweerstand vooraf
Coördinaattransformatie
Coördinaattransformatie
Coördinaattransformatie
Coördinaten
Coördinaten
Coördinaten
Coördinaten
Coördinaten
Coördinaten
Dataleverancier
Dataleverancier
Dataleverancier
Datum gebeurtenis
Datum laatste bewerking
Datum locatiebepaling
Datum locatiebepaling
Datum onderzoek
Datum verticale positiebepaling
Datum verticale positiebepaling
Datum voltooiing beschrijving
Diameter bovenkant buis
Diameter bovenkant ingeplaatst deel
Diepte
Diepte
Dissipatietest - Geotechnisch sondeeronderzoek
Dissipatietest resultaat - Geotechnisch sondeeronderzoek
Dissipatietest uitgevoerd
Eigenaar
Einddatum boring
Einddiepte
Einddiepte
Einddiepte
Einddiepte
Elektrische geleidbaarheid
Elektrische geleidbaarheid
Elektrische geleidbaarheid achteraf
Elektrische geleidbaarheid vooraf
Elektrode - Grondwatermonitoringput
Elektrodenummer
Elektrodepositie
Elektrodestatus
Expertcorrectie uitgevoerd
Filter - Grondwatermonitoringput
Filterlengte
Fractieverdeling - Booronderzoek
Fractieverdeling bepaald
Geboord interval - Booronderzoek
Geboord traject - Booronderzoek
Gecorrigeerd
Gecorrigeerd
Gecorrigeerd
Gecorrigeerde conusweerstand
Gecorrigeerde conusweerstand
Gedraineerd
Gehalte fijne fractie
Gemiddeld hoogste grondwaterspiegel
Gemiddeld hoogste grondwaterstand
Gemiddeld hoogste grondwaterstand bereikt
Gemiddeld laagste grondwaterspiegel
Gemiddeld laagste grondwaterstand
Geo-ohmkabel - Grondwatermonitoringput
Geotechnisch sondeeronderzoek (entiteit)
Geotechnisch sondeeronderzoek (registratieobject)
Gestandaardiseerde locatie - Booronderzoek
Gestandaardiseerde locatie - Geotechnisch sondeeronderzoek
Gestandaardiseerde locatie - Grondwatermonitoringput
Gesteentesoort
Grindgehalte
Grindgehalteklasse
Grindhoudend
Grondsoort - Booronderzoek
Grondsoort volgens leemdriehoek
Grondwatermonitoringput (entiteit)
Grondwatermonitoringput (registratieobject)
Grondwaterstand
Grondwatertrap
Helling noord-zuid
Helling noord-zuid
Helling noord-zuid achteraf
Helling noord-zuid vooraf
Helling oost-west
Helling oost-west
Helling oost-west achteraf
Helling oost-west vooraf
Helling resultante achteraf
Helling resultante vooraf
Helling x
Helling x
Helling y
Helling y
Hellingresultante
Hellingresultante
Hoedanigheid oppervlakte
Horizontcode
Horizontcode
Horizontcode
In onderzoek
In onderzoek
In onderzoek
In onderzoek sinds
In onderzoek sinds
In onderzoek sinds
Ingeplaatst deel - Grondwatermonitoringput
Initiële functie
Inrichtingsdatum put
Kabel in gebruik
Kabelnummer
Kader aanlevering
Kader aanlevering
Kader aanlevering
Kader inwinning
Kader inwinning
Kalkklasse
Kalkverloopklasse
Klasse schelpmateriaalgehalte
Kousmateriaal
Kwaliteitsklasse
Kwaliteitsnorm inrichting
Kwaliteitsregime
Kwaliteitsregime
Kwaliteitsregime
Laagcomponent - Booronderzoek
Landgebruik
Lengte ingeplaatst deel
Lengte stijgbuisdeel
Lijm
Lokaal verticaal referentiepunt
Lokaal verticaal referentiepunt
Lokaal verticaal referentiepunt
Lutumgehalte
Lutumgehalte
Maaiveld stabiel
Maaiveldpositie
Magnetische declinatie
Magnetische declinatie
Magnetische inclinatie
Magnetische inclinatie
Magnetische veldsterkte x
Magnetische veldsterkte x
Magnetische veldsterkte y
Magnetische veldsterkte y
Magnetische veldsterkte z
Magnetische veldsterkte z
Materiaal ingeplaatst deel
Met voorgeschiedenis
Methode locatiebepaling
Methode locatiebepaling
Methode locatiebepaling
Methode positiebepaling bovenkant buis
Methode positiebepaling maaiveld
Methode verticale positiebepaling
Methode verticale positiebepaling
Monitoringbuis - Grondwatermonitoringput
Monsterhoedanigheid
NITG-code
Naam gebeurtenis
Netto conusweestand
Netto conusweestand
Nulmeting - Geotechnisch sondeeronderzoek
Object-ID bronhouder
Object-ID bronhouder
Object-ID bronhouder
Omschrijving
Omstandigheden
Ondergrens
Ondergrens
Ondergrens
Ondergrens
Ondergrens
Ondergrens zandfractie
Ondergrond duinvaaggrond
Ondergrond veen
Onderhoudende instantie
Onvolledige fractiespecificatie - Booronderzoek
Opgeruimd
Oppervlakte conuspunt
Oppervlakte kleefmantel
Oppervlaktequotiënt conuspunt
Oppervlaktequotiënt kleefmantel
Opruimingsdatum put
Organische stofgehalte
Organische stofgehalte
Organische stofgehalte
Organische stofklasse
Plaatselijke wrijving
Plaatselijke wrijving
Plaatselijke wrijving achteraf
Plaatselijke wrijving vooraf
Porienratio
Porienratio
Positie bovenkant buis
Positie bovenkant filter
Positie onderkant filter
Profielverloop
Putcode
Putgeschiedenis - Grondwatermonitoringput
Putstabiliteit
Rapportagedatum onderzoek
Rapportagedatum onderzoek
Referentiestelsel
Referentiestelsel
Referentiestelsel
Referentiestelsel
Referentiestelsel
Referentiestelsel
Registratiegeschiedenis - Booronderzoek
Registratiegeschiedenis - Geotechnisch sondeeronderzoek
Registratiegeschiedenis - Grondwatermonitoringput
Registratiestatus
Registratiestatus
Registratiestatus
Rijpingsklasse
Schelpmateriaalgehalte
Schelpmateriaalhoudend
Sensorazimuth
Signaalbewerking uitgevoerd
Siltgehalte
Siltgehalte
Sondeerapparaat - Geotechnisch sondeeronderzoek
Sondeermethode
Sondeernorm
Sondeertrajectlengte
Sondeertrajectlengte
Sondeertrajectlengte
Sondeonderzoek - Geotechnisch sondeeronderzoek
Standaard grondsoortnaam
Standaardpuntencode
Startdatum boring
Starttijd meten
Starttijd meten
Stijgbuisdeel - Grondwatermonitoringput
Stopcriterium
Strooisellaag - Booronderzoek
Strooisellaag beschreven
Strooiselsoort
Temperatuur
Temperatuur
Terreintoestand - Booronderzoek
Terreintoestand bepaald
Textuurklasse
Tijdstip laatste aanvulling
Tijdstip laatste aanvulling
Tijdstip laatste correctie
Tijdstip laatste correctie
Tijdstip laatste correctie
Tijdstip registratie object
Tijdstip registratie object
Tijdstip registratie object
Tijdstip uit registratie genomen
Tijdstip uit registratie genomen
Tijdstip uit registratie genomen
Tijdstip voltooiing registratie
Tijdstip voltooiing registratie
Tijdstip voltooiing registratie
Tijdstip weer in registratie genomen
Tijdstip weer in registratie genomen
Tijdstip weer in registratie genomen
Toegepast materiaal - Grondwatermonitoringput
Topcriterium
Totale magnetische veldsterkte
Totale magnetische veldsterkte
Traject - Geotechnisch sondeeronderzoek
Traject verwijderd
Tussentijdse gebeurtenis - Grondwatermonitoringput
Uit registratie genomen
Uit registratie genomen
Uit registratie genomen
Uitvoerder beschrijving
Uitvoerder boring
Uitvoerder locatiebepaling
Uitvoerder locatiebepaling
Uitvoerder onderzoek
Uitvoerder onderzoek
Uitvoerder verticale positiebepaling
Uitvoerder verticale positiebepaling
Vakgebied
Variabele diameter
Vast gesteentelaag - Booronderzoek
Veenklasse
Veenondergrens
Veensoort
Verbuizing gebruikt
Verdeling fijne fractie - Booronderzoek
Vergravingsklasse
Verlopen tijd
Verlopen tijd
Verlopen tijd
Verschuiving
Verschuiving
Verschuiving
Verticaal referentievlak
Verticaal referentievlak
Verticaal referentievlak
Verwijderd materiaal
Verwijderd traject - Booronderzoek
Verwijderde laag - Booronderzoek
Verwijderde laag - Geotechnisch sondeeronderzoek
Verzadigde doorlatendheid
Volgnummer
Volumepercentage
Voorgeboord tot
Voorzien van drukdop
Voorzien van zandvang
Waterdiepte
Waterdiepte
Waterspanning u1
Waterspanning u1
Waterspanning u1
Waterspanning u1 achteraf
Waterspanning u1 vooraf
Waterspanning u2
Waterspanning u2
Waterspanning u2
Waterspanning u2 achteraf
Waterspanning u2 vooraf
Waterspanning u3
Waterspanning u3
Waterspanning u3
Waterspanning u3 achteraf
Waterspanning u3 vooraf
Weer in registratie genomen
Weer in registratie genomen
Weer in registratie genomen
Wrijvingsgetal
Wrijvingsgetal
Zandgehalte
Zandgehalte
Zandmediaan
Zandvang - Grondwatermonitoringput
Zandvanglengte
dct:publisher concepten/termen gebruikt in BRO
dataset van BRO