Powered by Netkernel

Handelsregister

Properties

identifier http://opendata.stelselcatalogus.nl/id/registratie/HR
def:toelichting Het Handelsregister is de basisregistratie van alle rechtspersonen en ondernemingen in Nederland.
rdfs:label Handelsregister
skos:altLabel HR
skos:prefLabel Handelsregister

Relaties (uitgaand)

dct:isPartOf
http://opendata.stelselcatalogus.nl/id/dataset/sc
def:datasetRelatie
dataset van HR
def:referentieWetgeving
Handelsregisterwet
foaf:homepage
https://www.kvk.nl
foaf:page
https://www.digitaleoverheid.nl/overzicht-van-alle-onderwerpen/basisregistraties-en-afsprakenstelsels/inhoud-basisregistraties/nhr/
rdf:type
Basisregistratie

Relaties (inkomend)

def:basisregistratie (Statutaire)naam
Aansprakelijkheidsverklaring
Aansprakelijkheidsverklaring
Aanvullende mededeling
Achternaam
Adelijke titel
Adres
BAG identificatie
BSN
Beperking in geld
Beperking in handelen
Beschrijving
Bevoegdheid
Bezoekadres
Bezoekadres Buitenlandse Niet Natuurlijk Persoon
Bezoekadres NaamPersoon
Bezoekadres Rechtspersoon
Bijzondere Rechtstoestand
Bijzondere deponering
Binnenlandsadres
Binnenlandse niet natuurlijk persoon
Buitenlandsadres
Buitenlandse Vennootschap
Buitenlandse rechtstoestand
Commerciële vestiging
Communicatiegegevens
Datum aanvang
Datum aanvang
Datum aanvang
Datum aanvang
Datum aanvang
Datum aanvang
Datum einde
Datum einde
Datum einde
Datum einde
Datum einde
Datum einde
Datum uitschrijving
Datum voortzetting
Deponering
Doel rechtsvorm
Eenmanszaak met meerdere eigenaren
Functie
Functievervulling
Functionaris Aansprakelijke
Functionaris Bestuursfunctie
Functionaris Bijzondere rechtstoestand
Functionaris Gemachtigde
Functionaris Overige
Functionaris Publiekrechtelijk
Fusie
Gebeurtenis
Geboortedatum
Geboorteland
Geboorteplaats
Geslachtsaanduiding
Halfjaar- kwartaalcijfers
Handelingsbekwaam
Handelsna(a)m(en)
Handelsna(a)men
Handelsnaam
Handlichting
Huisletter
Huisnummer
Huisnummer toevoeging
Instemming
Intrekking
Jaarrekening
Jaarrekening ongewijzigd vastgesteld
Jaarstuk
KVK-nummer
Land
Locatie
Maatschappelijke Activiteit
Naam
Naam persoon
Natuurlijk Persoon
Niet Natuurlijk Persoon
Niet-commerciële vestiging
Onderneming
Ontbinding
Ontheffing
Overblijvende aansprakelijkheid
Overdracht
Overige functionaris
Overlijdensdatum
Persoon
Plaats
Postadres
Postadres Buitenlandse Niet Natuurlijk Persoon
Postadres Rechtspersoon
Postadres Vestiging
Postbusnummer
Postcode
Postcode woonplaats
Publiekrechtelijke functionaris
RSIN
Rechtspersoon
Rechtspersoon in oprichting
Rechtsvorm
Rechtsvorm
Rechtsvormcategorie
Regio
Samenwerkingsverband
Soort
Splitsing
Statutaire zetel
Straat huisnummer
Straatnaam
Toevoeging adres
Type
Typering hoofd-/nevenvestiging
Vestiging
Vestigingsnummer
Volmacht
Voornamen
Voortzetting
Voorvoegsel
Woonadres
Woonadres Natuurlijk Persoon
dct:publisher concepten/termen gebruikt in HR
dataset van HR