Powered by Netkernel

Landelijk Alcohol en Drugs Informatiesysteem

Properties

identifier http://opendata.stelselcatalogus.nl/id/registratie/LADIS
def:toelichting Het Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS) is een nationale gegevensverzameling voor de ambulante en klinische verslavingszorg en de verslavingszorgreclassering. LADIS wordt beheerd door de Stichting Informatievoorziening Zorg (IVZ) te Houten.
rdfs:label Landelijk Alcohol en Drugs Informatiesysteem
skos:altLabel LADIS
skos:prefLabel LADIS

Relaties (uitgaand)

dct:isPartOf
http://opendata.stelselcatalogus.nl/id/dataset/sc
def:datasetRelatie
dataset van LADIS
foaf:homepage
http://www.ladis.eu/
rdf:type
Sectorregistratie

Relaties (inkomend)

def:sectorregistratie Aanmaakdatum bestand
Aanmaaktijd bestand
Aantal
Aantal
Aantal
Aantal contacten
Aantal rs 201
Aantal rs 301
Aantal rs 302
Aantal rs 303
Aantal verstrekkingen
Achternaam
Bestaansduur problematiek
Bron van inkomsten
Burger service nummer
Burgerlijke staat
Cliënt
Cliëntnummer
Cliëntnummer
Contacten
Datum eerste contact
Datum geldigheid demografische gegevens
Datum geldigheid problematiek
Datum inschrijving
Datum laatste contact
Datum uitschrijving
Demografische data
Exporterende database
Frequentie gebruik
Geboortedatum
Geboorteland
Geboorteland moeder
Geboorteland vader
Geleiderecord
Geslacht
Inschrijfnummer
Inschrijving
Jaar
Jaar
Jaar
Leefsituatie
Leeftijd eerste gebruik
Methadon
Naam zorgaanbieder
Nationaliteit
Nummer zorgaanbieder
Opleidingsniveau
Plaats gokken
Primaire problematiek
Problematiek
Rapportageperiode
Reden BS nummer leeg
Reden beëindiging
Ritsnummer
Ritsnummer
Ritsnummer
Ritsnummer
Ritsnummer
Ritsnummer
Secundaire problematiek 1e
Secundaire problematiek 2e
Sluitrecord
Softwarepakket
Soort cliënt
Spuiten
Verblijf
Verblijfslocatie
Versienummer
Verwezen door
Verwezen naar
Werkervaring
Wijze van gebruik eerste bijmiddel
Wijze van gebruik hoofdmiddel
Woongemeente
dct:publisher concepten/termen gebruikt in LADIS
dataset van LADIS