Powered by Netkernel

Polisadministratie

Properties

identifier http://opendata.stelselcatalogus.nl/id/registratie/Polis
rdfs:label Polisadministratie
skos:altLabel Polis
skos:prefLabel Polisadministratie

Relaties (uitgaand)

dct:isPartOf
http://opendata.stelselcatalogus.nl/id/dataset/sc
def:datasetRelatie
dataset van Polis
def:referentieWetgeving
De regeling gegevensuitvraag loonaangifte
rdf:type
Sectorregistratie

Relaties (inkomend)

def:sectorregistratie Aantal contracturen per week
Aantal verloonde uren
Aanwas in het cumulatieve premieloon UFO
Administratieve Eenheid
BSN
Basispremie WAO of IVA of WGA
Bedrag in uitkering begrepen doorbetaalde alimentatie
Bedrag rechtstreeks betaalde alimentatie
Bedrag rente- of kostenvoordeel personeelslening
Bedrag vergoeding reiskosten
Code CAO
Code aard arbeidsverhouding
Code contract onbepaalde of bepaalde tijd
Code fase indeling F en Z
Code incidentele inkomstenvermindering
Code invloed verzekeringsplicht
Code loonbelastingtabel
Code reden einde inkomstenverhouding initieel flexwerker
Code reden geen bijtelling auto
Code soort inkomstenverhouding initieel of inkomensscode
Code verzekeringssituatie ZVW
Contractloon
Datum aanvang inkomstenperiode
Datum aanvang inkomstenverhouding initieel
Datum aanvang sector risicogroep
Datum aanvang tijdvak
Datum einde inkomstenverhouding initieel
Datum einde sector risicogroep
Datum einde tijdvak
Extra periode salaris
Gedifferentieerde premie WHK
Gespaard bedrag levensloopregeling
Indicatie aanvraag loonkostenvoordeel arbeidsgehandicapte werknemer
Indicatie aanvraag loonkostenvoordeel doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden
Indicatie aanvraag loonkostenvoordeel herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer
Indicatie aanvraag loonkostenvoordeel oudere werknemer
Indicatie loon bestaat (mede) uit een AOW-uitkering voor alleenstaande (met of zonder kinderen)
Indicatie loon inclusief WAJONG-uitkering
Indicatie loonheffingskorting
Indicatie vakantiebonnen toegepast
Indicatie vervoer vanwege de inhoudingsplichtige
Indicatie verzekerd WAO of IVA of WGA
Indicatie verzekerd WW
Indicatie verzekerd ZW
Indicatie wachtgeld oude regeling
Ingehouden bijdrage Zvw
Ingehouden loonbelasting of premie volksverzekeringen
Inhoudingsplichtige
Inkomstenopgave
Inkomstenopgave Sector Risicopremiegroep
Inkomstenperiode
Inkomstenverhouding Initieel
Loon LB of PH
Loon SV
Loon belast volgens tabel bijzondere beloningen
Loon in geld
Loon uit overwerk
Loonheffingennummer
Natuurlijk Persoon
Nummer inkomstenverhouding initieel
Opgebouwde recht extra periode salaris
Opgebouwde recht vakantiebijslag
Premie UFO
Premie WW Awf
Sector Risicogroep
Specificatie Premie Sectorfonds
Tijdvak
Toegepast bedrag levensloopverlofkorting
Totaal aanwas cumulatieve premieloon sectorfonds
Totaal premie sectorfonds
Vakantiebijslag
Verrekende arbeidskorting
Verstrekte aanvulling op uitkering werknemersverzekering
Waarde niet in geld uitgekeerd loon
Waarde privegebruik auto
Werkgeversheffing ZVW
Werknemersbijdrage privegebruik auto
Werknemersgegevens
naam inhoudinsplichtige
dct:publisher concepten/termen gebruikt in Polis
dataset van Polis