Powered by Netkernel

Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken

Properties

identifier http://opendata.stelselcatalogus.nl/id/registratie/WOZ
def:toelichting Dataset in de landelijke voorziening WOZ waarden. Inhoud vastgelegd in Catalogus Basisregistratie WOZ. Er wordt onderzocht of (delen van deze) data beschikbaar kunnen worden gesteld als open data.
rdfs:label Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken
skos:altLabel WOZ
skos:prefLabel Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken

Relaties (uitgaand)

dct:isPartOf
http://opendata.stelselcatalogus.nl/id/dataset/sc
def:datasetRelatie
dataset van WOZ
def:referentieWetgeving
Uitvoeringsbesluit onderbouwing en uitvoering waardebepaling Wet waardering onroerende zaken
Uitvoeringsregeling instructie waardebepaling Wet waardering onroerende zaken
Wet waardering onroerende zaken
foaf:homepage
http://www.kadaster.nl/woz
foaf:page
https://www.waarderingskamer.nl/fileadmin/publieksportaal/documents/public/lv-woz/Catalogus_Basisregistratie_WOZ_versie_1.7.pdf
rdf:type
Basisregistratie

Relaties (inkomend)

def:basisregistratie Aanduiding WOZ-object
Aanduiding hoofdadres ligplaats
Aanduiding hoofdadres standplaats
Aanduiding hoofdadres verblijfsobject
Aanduiding naamgebruik
Aanduiding naamgebruik
Aanhef aanschrijving
Adres buitenland
Belang
Burgerservicenummer
Correspondentieadres
Geboortedatum
Gerelateerde kadastrale onroerende zaken
Geslachtsaanduiding
Geslachtsnaam
Geslachtsnaam partner
Geslachtsnaam partner
Huisletter
Huisletter
Huisletter
Huisletter
Huisletter
Huisletter
Huisnummer
Huisnummer
Huisnummer
Huisnummer
Huisnummer
Huisnummer
Huisnummertoevoeging
Huisnummertoevoeging
Huisnummertoevoeging
Huisnummertoevoeging
Huisnummertoevoeging
Huisnummertoevoeging
Indicatie geheim
Kadastrale aanduiding
Landcode
Landnaam
Locatieomschrijving
Locatieomschrijving
Naam aanschrijving
Naam gegeven partner
Naam openbare ruimte
Naam openbare ruimte
Naam openbare ruimte
Naam openbare ruimte
Naam openbare ruimte
Naam openbare ruimte
Naamgegevens natuurlijk persoon
Nummeraanduiding
Nummeraanduiding
Postadres postcode
Postadrestype
Postbus- of antwoordnummer
Postcode
Postcode
Postcode
Postcode
Postcode
Postcode
SoFi-nummer
Straatnaam - verkort
Straatnaam - verkort
Straatnaam - verkort
Straatnaam - verkort
Straatnaam - verkort
Straatnaam - verkort
Vastgestelde waarde
Verblijf buitenland
Verblijfsadres
Voorletters
Voorvoegsel geslachtsnaam
Voorvoegsel geslachtsnaam partner
Voorvoegsel geslachtsnaam partner
WOZ-object
Waarde
Woonplaatsnaam
Woonplaatsnaam
Woonplaatsnaam
Woonplaatsnaam
Woonplaatsnaam
Woonplaatsnaam
dct:publisher concepten/termen gebruikt in WOZ
dataset van WOZ