Powered by Netkernel

Adres

Properties

identifier http://opendata.stelselcatalogus.nl/ontologie/id/clusterbegrip/Adres
def:toelichting Het clusterbegrip 'Adres' verbindt op een indirecte manier concepten met elkaar die geassocieerd kunnen worden met dit clusterbegrip. De clusterbegrippen vormen een taxonomie die is opgezet door Logius om indirecte verbanden tussen concepten in verschillende registraties goed in beeld te brengen. De associatie van het clusterbegrip met de geassocieerde begrippen wordt gedefinieerd door een skos:broadmatch.
rdfs:label Adres
skos:definition Adres is een fysieke of administratieve locatie waar een persoon of organisatie gevestigd is of waar communicatie kan worden ontvangen.
skos:prefLabel Adres

Relaties (uitgaand)

dct:isPartOf
http://opendata.stelselcatalogus.nl/id/dataset/sc
rdf:type
ClusterBegrip
skos:closeMatch
http://www.w3.org/ns/locn#Address
skos:inScheme
concepten/termen gebruikt in stelselcatalogus clusterbegrip

Relaties (inkomend)

skos:broadMatch Aanduiding hoofdadres ligplaats
Aanduiding hoofdadres standplaats
Aanduiding hoofdadres verblijfsobject
Adres
Adres buitenland
Adres natuurlijk persoon
AdresBuitenland
Adresseerbaar object
AdresseerbaarObject
Bezoekadres NaamPersoon
Binnenlandsadres
Briefadres in Nederland
Buitenlandsadres
Correspondentie adres erkend bedrijf
Correspondentie adres rechtspersoon
Correspondentieadres
Ligplaats
NummerAanduiding
Nummeraanduiding
ObjectlocatieBinnenland
ObjectlocatieBuitenland
Verblijf buitenland
Verblijfsadres
Vestigingsadres erkend bedrijf
Vestigingsadres rechtspersoon
Woonadres in Nederland