Powered by Netkernel

NatuurlijkPersoon

Properties

identifier http://opendata.stelselcatalogus.nl/ontologie/id/clusterbegrip/NatuurlijkPersoon
def:toelichting Het clusterbegrip 'NatuurlijkPersoon' verbindt op een indirecte manier concepten met elkaar die geassocieerd kunnen worden met dit clusterbegrip. De clusterbegrippen vormen een taxonomie die is opgezet door Logius om indirecte verbanden tussen concepten in verschillende registraties goed in beeld te brengen. e associatie van het clusterbegrip met de geassocieerde begrippen wordt gedefinieerd door een skos:broadmatch.
rdfs:label NatuurlijkPersoon
skos:definition NatuurlijkPersoon is een mens van vlees en bloed die rechten en plichten kan hebben.
skos:prefLabel NatuurlijkPersoon

Relaties (uitgaand)

dct:isPartOf
http://opendata.stelselcatalogus.nl/id/dataset/sc
rdf:type
ClusterBegrip
skos:closeMatch
http://www.w3.org/ns/person#Person
skos:inScheme
concepten/termen gebruikt in stelselcatalogus clusterbegrip

Relaties (inkomend)

skos:broadMatch Eigenaar en/of houder van een voertuig
GeregistreerdPersoon
Kind
Naamgegevens natuurlijk persoon
Natuurlijk Persoon
Natuurlijk persoon
NatuurlijkPersoon
Ouder
Partner
Partner
Persoon
Rechtspersoon