Powered by Netkernel

OnroerendeZaak

Properties

identifier http://opendata.stelselcatalogus.nl/ontologie/id/clusterbegrip/OnroerendeZaak
def:toelichting Het clusterbegrip 'OnroerendeZaak' verbindt op een indirecte manier concepten met elkaar die geassocieerd kunnen worden met dit clusterbegrip. De clusterbegrippen vormen een taxonomie die is opgezet door Logius om indirecte verbanden tussen concepten in verschillende registraties goed in beeld te brengen. De associatie van het clusterbegrip met de geassocieerde begrippen wordt gedefinieerd door een skos:broadmatch. Voorbeelden van een Onroerende zaak zijn bijvoorbeeld woningen en winkelpanden.
rdfs:label OnroerendeZaak
skos:definition OnroerendeZaak omvat de grond en de gebouwen op deze grond. Veel gebruikte synoniemen hiervoor zijn onroerend goed of vastgoed.
skos:prefLabel OnroerendeZaak

Relaties (uitgaand)

dct:isPartOf
http://opendata.stelselcatalogus.nl/id/dataset/sc
rdf:type
ClusterBegrip
skos:inScheme
concepten/termen gebruikt in stelselcatalogus clusterbegrip

Relaties (inkomend)

skos:broadMatch Appartementsrecht
Gerelateerde kadastrale onroerende zaken
KadastraalObject
Leidingnetwerk
Mandeligheid
OnroerendeZaak
Pand
Pand
Perceel
Verblijfsobject
Verblijfsobject
WOZ-object