Powered by Netkernel

Stelselcatalogus vocabularium

Basisregistratie

owl:disjointWith http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
http://opendata.stelselcatalogus.nl/stelselcatalogus/def#Gegevenselement
http://opendata.stelselcatalogus.nl/stelselcatalogus/def#Regelgeving
rdf:type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
rdfs:label Basisregistratie
rdfs:subClassOf http://www.w3.org/2002/07/owl#Thing
http://purl.org/dc/terms/Agent
http://opendata.stelselcatalogus.nl/stelselcatalogus/def#Registratie
sc:definitie Een basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen registratie met daarin gegevens van hoogwaardige kwaliteit, die door alle overheidsinstellingen verplicht en zonder nader onderzoek, worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken.
skos:definition Een basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen registratie met daarin gegevens van hoogwaardige kwaliteit, die door alle overheidsinstellingen verplicht en zonder nader onderzoek, worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken.
skos:prefLabel Basisregistratie
void:exampleResource http://opendata.stelselcatalogus.nl/id/registratie/WOZ

Begrip

rdf:type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
rdfs:label Begrip
rdfs:subClassOf http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
sc:definitie Een begripvoorkomen is een door combinatie van attribu(u)t(en), relatie(s), gegevensgroep(en) samengesteld object waarmee een basisregistratie een begrip heeft geïmplementeerd.
skos:definition Een begrip is een door combinatie van attribu(u)t(en), relatie(s), gegevensgroep(en) samengesteld object waarmee een basisregistratie een begrip heeft geïmplementeerd.
skos:prefLabel Begrip
void:exampleResource https://tax.kadaster.nl/id/begrip/Stukdeel

ClusterBegrip

rdf:type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
rdfs:label ClusterBegrip
rdfs:subClassOf http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
sc:definitie Een begrip is de betekenis van een concept waarover "we" het eens zijn in een bepaalde context. Wanneer de ideeën van meerdere mensen overlappen: zij bedoelen er (ongeveer) hetzelfde mee.
Wetten en de regelgeving die de directieve kaders, voor het correct implementeren of toepassen van wetgeving bevat.
Een begrip zoals het in de wet is gedefinieerd.
skos:definition Een clusterbegrip zoals het in de wet is gedefinieerd.
Wetten en de regelgeving die de directieve kaders, voor het correct implementeren of toepassen van wetgeving bevat.
Een clusterbegrip is de betekenis van een concept waarover "we" het eens zijn in een bepaalde context. Wanneer de ideeën van meerdere mensen overlappen: zij bedoelen er (ongeveer) hetzelfde mee.
skos:prefLabel ClusterBegrip
void:exampleResource http://opendata.stelselcatalogus.nl/ontologie/id/clusterbegrip/Woonland

Gegevenselement

rdf:type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
rdfs:label Gegevenselement
rdfs:subClassOf http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
sc:definitie Een gegevenselement is een attribuut, relatie of een gegevensgroep van een object die door een basisregistratie wordt geregistreerd.
skos:definition Een gegevenselement is een attribuut, relatie of een gegevensgroep van een object die door een basisregistratie wordt geregistreerd.
skos:prefLabel Gegevenselement
void:exampleResource http://opendata.stelselcatalogus.nl/woz/id/gegevenselement/Woonplaatsnaam-Verblijfsadres

Registratie

rdf:type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
rdfs:label Registratie
rdfs:subClassOf http://www.w3.org/2002/07/owl#Thing
skos:prefLabel Registratie

Relatie Naar

rdf:type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
rdfs:comment Definition for "Relectionship to"
rdfs:label Relatie Naar
rdfs:seeAlso http://opendata.stelselcatalogus.nl/stelselcatalogus/def#relatieVan
skos:definition Relaties
skos:prefLabel Relatie Naar

Relatie Van

rdf:type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
rdfs:comment Definition for "Relectionship from"
rdfs:label Relatie Van
rdfs:seeAlso http://opendata.stelselcatalogus.nl/stelselcatalogus/def#relatieNaar
skos:definition Relaties
skos:prefLabel Relatie Van

Sectorregistratie

owl:disjointWith http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
http://opendata.stelselcatalogus.nl/stelselcatalogus/def#Gegevenselement
http://opendata.stelselcatalogus.nl/stelselcatalogus/def#Regelgeving
rdf:type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
rdfs:label Sectorregistratie
rdfs:subClassOf http://opendata.stelselcatalogus.nl/stelselcatalogus/def#Registratie
http://www.w3.org/2002/07/owl#Thing
http://purl.org/dc/terms/Agent
skos:definition Een Sectorregistratie is een landelijk dekkende registratie met een wettelijke grondslag, waarin gegevens over individuele en identificeerbare objecten, subjecten of rechten worden vastgelegd.
skos:prefLabel Sectorregistratie
void:exampleResource http://opendata.stelselcatalogus.nl/id/registratie/Verzekeraars

Wet- en regelgeving

rdf:type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
rdfs:label Wet- en regelgeving
sc:definitie Wetten en de regelgeving die de directieve kaders, voor het correct implementeren of toepassen van wetgeving bevat.
skos:definition Wetten en de regelgeving die de directieve kaders, voor het correct implementeren of toepassen van wetgeving bevat.
skos:prefLabel Wet- en regelgeving
void:exampleResource http://opendata.stelselcatalogus.nl/stelselcatalogus/id/regelgeving/wet_BRP

attribuut

olca:domainIncludes http://opendata.stelselcatalogus.nl/stelselcatalogus/def#Begrip
olca:rangeIncludes http://opendata.stelselcatalogus.nl/stelselcatalogus/def#Gegevenselement
owl:inverseOf http://opendata.stelselcatalogus.nl/stelselcatalogus/def#attribuutVan
rdf:type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
rdfs:domain http://opendata.stelselcatalogus.nl/stelselcatalogus/def#Begrip
rdfs:label attribuut
rdfs:range http://opendata.stelselcatalogus.nl/stelselcatalogus/def#Gegevenselement
skos:prefLabel attribuut

attribuut van

olca:domainIncludes http://opendata.stelselcatalogus.nl/stelselcatalogus/def#Gegevenselement
olca:rangeIncludes http://opendata.stelselcatalogus.nl/stelselcatalogus/def#Begrip
owl:inverseOf http://opendata.stelselcatalogus.nl/stelselcatalogus/def#attribuut
rdf:type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
rdfs:domain http://opendata.stelselcatalogus.nl/stelselcatalogus/def#Gegevenselement
rdfs:label attribuut van
rdfs:range http://opendata.stelselcatalogus.nl/stelselcatalogus/def#Begrip
skos:prefLabel attribuut van

authentiek

olca:domainIncludes http://opendata.stelselcatalogus.nl/stelselcatalogus/def#Gegevenselement
http://opendata.stelselcatalogus.nl/stelselcatalogus/def#Begrip
rdf:type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
rdfs:label authentiek
sc:definitie De door de basisregistratie aangeduide aanduiding dat een begrip/gegevenselement bij wettelijk voorschrift als authentiek wordt aangemerkt of als authentiek uit andere bron wordt aangemerkt.
skos:definition De door de basisregistratie aangeduide aanduiding dat een begrip/gegevenselement bij wettelijk voorschrift als authentiek wordt aangemerkt of als authentiek uit andere bron wordt aangemerkt.
skos:prefLabel authentiek
skos:scopeNote Antwoord: ja of nee

basisregistratie

olca:domainIncludes http://opendata.stelselcatalogus.nl/stelselcatalogus/def#Gegevenselement
http://opendata.stelselcatalogus.nl/stelselcatalogus/def#Begrip
olca:rangeIncludes http://opendata.stelselcatalogus.nl/stelselcatalogus/def#Basisregistratie
rdf:type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
rdfs:label basisregistratie
rdfs:range http://opendata.stelselcatalogus.nl/stelselcatalogus/def#Basisregistratie
rdfs:subPropertyOf http://opendata.stelselcatalogus.nl/stelselcatalogus/def#registratie
skos:prefLabel basisregistratie

definitie

olca:domainIncludes http://opendata.stelselcatalogus.nl/stelselcatalogus/def#Gegevenselement
http://opendata.stelselcatalogus.nl/stelselcatalogus/def#Begrip
rdf:type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
rdfs:label definitie
rdfs:range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
rdfs:subPropertyOf http://www.w3.org/2004/02/skos/core#definition
sc:definitie De betekenis die door de basisregistratie voor dit begrip/gegevenselement wordt gehanteerd.
skos:definition De betekenis die door de basisregistratie voor dit begrip/gegevenselement wordt gehanteerd.
skos:prefLabel definitie

eigenaar

olca:domainIncludes http://opendata.stelselcatalogus.nl/stelselcatalogus/def#Gegevenselement
http://opendata.stelselcatalogus.nl/stelselcatalogus/def#Begrip
rdf:type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
rdfs:label eigenaar
rdfs:range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
sc:definitie De registratiehouder (het departement) is politiek eigenaar van de authentieke gegevens. Voor de niet-authentieke gegevens is de bronhouder eigenaar.
skos:definition De registratiehouder (het departement) is politiek eigenaar van de authentieke gegevens. Voor de niet-authentieke gegevens is de bronhouder eigenaar.
skos:prefLabel eigenaar
skos:scopeNote Authentieke gegevens worden bepaald door de registratiehouder, de niet-authentieke gegevens worden bepaald door de bronhouder. Binnen het stelsel worden de volgende rollen onderscheiden: 1. De registratiehouder is het departement, dat politiek eigenaar en dus ook politiek verantwoordelijk is voor de registratie. Daarnaast is de registratiehouder ook verantwoordelijk voor de relatie met de uitvoeringsorganisatie, die de landelijke voorziening beheert. 2. De bronhouder is de gegevensleverancier van de basisregistratie. De bronhouder is verantwoordelijk voor het verzamelen, registeren en beheren van de juiste en actuele gegevens in zijn basisregistratie. Wettelijk gezien heeft de bronhouder onderzoeksplicht, dat wil zeggen de plicht terugmeldingen te onderzoeken. 3. De verstrekker (landelijke voorziening) is de uitvoeringsorganisatie, die de landelijke voorziening technisch beheert voor het verstrekken van de gegevens uit de basisregistratie aan de afnemers.

gebruiksvoorwaarden

dcterms:description Gebruiksvoorwaarden betreft de voorwaarden, toepassingsreikwijdte en clausules waaronder een gegeven gebruikt mag en kan worden.
olca:domainIncludes http://opendata.stelselcatalogus.nl/stelselcatalogus/def#Gegevenselement
http://opendata.stelselcatalogus.nl/stelselcatalogus/def#Begrip
rdf:type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
rdfs:label gebruiksvoorwaarden
rdfs:range http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#XMLLiteral
skos:prefLabel gebruiksvoorwaarden
skos:scopeNote Het metagegeven “Gebruiksvoorwaarden” is bedoeld voor het toelichten en verwijzingen naar de gebruiksvoorwaarden, toepassingsreikwijdte en clausules met betrekking tot het gebruik van een gegeven. De gebruiksvoorwaarden kunnen betrekking hebben op aspecten als privacy en veiligheid. Ook kunnen er verschillende gebruiksvoorwaarden zijn per gebruikersgroep. Tevens kan hier door de basisregistratie aangegeven worden op welke wijze de gegevens verstrekt worden aan de afnemers (bijv. via open data, online bevragingen, webservices, abonnementen en/of maatwerk) en kunnen links naar detailinformatie (in bijv. wetgeving, gegevenscatalogus of website van de basisregistratie) hierover worden opgenomen.

herkomst

olca:domainIncludes http://opendata.stelselcatalogus.nl/stelselcatalogus/def#Gegevenselement
http://opendata.stelselcatalogus.nl/stelselcatalogus/def#Begrip
rdf:type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
rdfs:label herkomst
rdfs:range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
rdfs:subPropertyOf http://purl.org/dc/elements/1.1/source
sc:definitie De bron van waaruit de gegevens worden verkregen/ingewonnen (waar komt het vandaan).
skos:definition De bron van waaruit de gegevens worden verkregen/ingewonnen (waar komt het vandaan).
skos:prefLabel herkomst
skos:scopeNote Dit kan een andere basisregistratie zijn, voor adressen is dat BAG, maar ook inwinning via aangifte door burgers (GBA) of bedrijven (NHR), eigen waarneming, luchtfotos of terreinverkenning (geo-informatie).

kwaliteit

olca:domainIncludes http://opendata.stelselcatalogus.nl/stelselcatalogus/def#Gegevenselement
http://opendata.stelselcatalogus.nl/stelselcatalogus/def#Begrip
rdf:type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
rdfs:label kwaliteit
rdfs:range http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#XMLLiteral
sc:definitie De door de Basisregistratie aangeduide mate waarin het begrip/gegevenselement volledig, juist, actueel, nauwkeurig en betrouwbaar is.
skos:definition De door de Basisregistratie aangeduide mate waarin het begrip/gegevenselement volledig, juist, actueel, nauwkeurig en betrouwbaar is.
skos:prefLabel kwaliteit

naam

olca:domainIncludes http://opendata.stelselcatalogus.nl/stelselcatalogus/def#Gegevenselement
http://opendata.stelselcatalogus.nl/stelselcatalogus/def#Begrip
rdf:type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
rdfs:label naam
rdfs:range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
rdfs:subPropertyOf http://www.w3.org/2004/02/skos/core#prefLabel
skos:prefLabel naam

populatie

olca:domainIncludes http://opendata.stelselcatalogus.nl/stelselcatalogus/def#Gegevenselement
http://opendata.stelselcatalogus.nl/stelselcatalogus/def#Begrip
rdf:type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
rdfs:label populatie
rdfs:range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
sc:definitie De beschrijving van de verzameling objecten die in de registratie is opgenomen.
skos:definition De beschrijving van de verzameling objecten die in de registratie is opgenomen.
skos:prefLabel populatie
skos:scopeNote Bijvoorbeeld: - alle natuurlijke personen met een verblijfsadres in Nederland (GBA) - of alle bedrijven met een erkenning van de RDW op basis van regelgeving etc.(BRV) - of alle objecten (met uitzondering van de ongebouwde objecten waarvoor geen waarde wordt vastgesteld) vanaf waardepeildatum 1 januari 2009 welke een beschikking hebben ontvangen. Om de populatie scherp af te bakenen ook beschrijven welke verzameling van objecten juist niet wordt opgenomen. Bijvoorbeeld alle Nederlanders met een verblijfsadres in het buitenland worden niet opgenomen in GBA

referentie wetgeving

olca:domainIncludes http://opendata.stelselcatalogus.nl/stelselcatalogus/def#Basisregistratie
http://opendata.stelselcatalogus.nl/stelselcatalogus/def#Begrip
http://opendata.stelselcatalogus.nl/stelselcatalogus/def#Gegevenselement
olca:rangeIncludes http://opendata.stelselcatalogus.nl/stelselcatalogus/def#Regelgeving
rdf:type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
rdfs:label referentie wetgeving
rdfs:range http://opendata.stelselcatalogus.nl/stelselcatalogus/def#Regelgeving
sc:definitie De door de basisregistratie aangeduide verwijzing naar de wetgeving waarin is vastgelegd dat dit begrip/ gegevenselement geregistreerd en beheerd moet worden door de basisregistratie.
skos:definition De door de basisregistratie aangeduide verwijzing naar de wetgeving waarin is vastgelegd dat dit begrip/ gegevenselement geregistreerd en beheerd moet worden door de basisregistratie.
skos:prefLabel referentie wetgeving
skos:scopeNote De verwijzing naar wetten tot op artikelniveau, incl. de onderliggende regelgeving geldt zoals AMvBs, Ministeriele Regelingen..

registratie

olca:domainIncludes http://opendata.stelselcatalogus.nl/stelselcatalogus/def#Gegevenselement
http://opendata.stelselcatalogus.nl/stelselcatalogus/def#Begrip
olca:rangeIncludes http://opendata.stelselcatalogus.nl/stelselcatalogus/def#Basisregistratie
rdf:type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
rdfs:label registratie
rdfs:range http://opendata.stelselcatalogus.nl/stelselcatalogus/def#Registratie
skos:prefLabel registratie

relatie

olca:domainIncludes http://opendata.stelselcatalogus.nl/stelselcatalogus/def#Gegevenselement
http://opendata.stelselcatalogus.nl/stelselcatalogus/def#Begrip
rdf:type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
rdfs:label relatie
rdfs:range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
rdfs:subPropertyOf http://purl.org/dc/elements/1.1/relation
sc:definitie De verbanden/relaties die het begrip/gegevenselement heeft met andere begrippen/gegevenselementen (binnen de basisregistratie).
skos:definition De verbanden/relaties die het begrip/gegevenselement heeft met andere begrippen/gegevenselementen (binnen de basisregistratie).
skos:prefLabel relatie

sectorregistratie

olca:domainIncludes http://opendata.stelselcatalogus.nl/stelselcatalogus/def#Gegevenselement
http://opendata.stelselcatalogus.nl/stelselcatalogus/def#Begrip
olca:rangeIncludes http://opendata.stelselcatalogus.nl/stelselcatalogus/def#Sectorregistratie
rdf:type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
rdfs:label sectorregistratie
rdfs:range http://opendata.stelselcatalogus.nl/stelselcatalogus/def#Sectorregistratie
rdfs:subPropertyOf http://opendata.stelselcatalogus.nl/stelselcatalogus/def#registratie
skos:prefLabel sectorregistratie

toegankelijkheid

dcterms:description Toegankelijkheid zegt iets over de wijze waarop een gegeven beschikbaar is. Een gegeven kan openbaar of via autorisatie beschikbaar zijn.
olca:domainIncludes http://opendata.stelselcatalogus.nl/stelselcatalogus/def#Gegevenselement
http://opendata.stelselcatalogus.nl/stelselcatalogus/def#Begrip
rdf:type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
rdfs:label toegankelijkheid
rdfs:range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
skos:prefLabel toegankelijkheid
skos:scopeNote Toegankelijkheid zegt iets over de wijze waarop een gegeven beschikbaar is. Ten aanzien van de toegankelijkheid van gegevens worden de volgende categorieën onderscheiden: - Openbaar - Autorisatie

toelichting

olca:domainIncludes http://opendata.stelselcatalogus.nl/stelselcatalogus/def#Gegevenselement
http://opendata.stelselcatalogus.nl/stelselcatalogus/def#Begrip
rdf:type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
rdfs:label toelichting
rdfs:range http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#XMLLiteral
rdfs:subPropertyOf http://www.w3.org/2004/02/skos/core#scopeNote
sc:definitie De door de basisregistratie aangeduide verheldering of verduidelijking van de door de basisregistratie gehanteerde definitie.
skos:definition De door de basisregistratie aangeduide verheldering of verduidelijking van de door de basisregistratie gehanteerde definitie.
skos:prefLabel toelichting